Řezání

Vzhledem k tomu, že námi odbytované materiály jsou dodávány od výrobců v rolích o šířce až 5,0 m, uvítali naši zákazníci jejich podélné dělení. Takto nařezaný materiál usnadňuje jeho další zpracování a umožňuje další variabilitu při jeho užití. Jejich požadavky promítla naše firma do konstrukce nových řezacích strojů pro tuto činnost. Dnes jsme schopni uspokojit jejich požadavky na dvou strojích. Jeden je pro velmi přesné řezání s tolerancí ± 0,2 mm. Druhý pro řezání s tolerancí ± 2,0 mm.

Příčné řezání zajišťujeme na novém kombinovaném stroji vyrobeném dle našich požadavků. Stroj je schopen na jednu stranu provádět převíjení fólií z velkonábalů včetně elektronického odměřování délky. Na druhou stranu je schopen provádět odměřování kratších fólií. Samozřejmostí je i zde elektronické odměřování. Zároveň je zde instalována elektrická řezací hlava na konečný řez.