Archiv aktualit

Rok automatizace pokračuje, opět něco nového....15. srpen 2019Firma IZOL94, s.r.o. ve vlastním vývoji a konstrukci uvedla do provozu automatický stroj na výrobu ukončovacích děrovaných lišt na materiály TPO (FPO) s novou pokrokovější technologií svařování. Poloprovozní zkoušky byly složitější než jsme čekali, ale stroj byl již uveden do plného provozu. Tím dojde ke zvýšení produktivity práce. Název stroje nebyl dosud určen.

Rok automatizace pokračuje.15. březen 2019Firma IZOL94, s.r.o. ve vlastním vývoji a konstrukci uvedla do provozu automatický stroj na výrobu vakuových tvarovek. Stroj je vybaven všemi současnými známými technologickými postupy. Poloprovozní zkoušky dopadly nad očekávání a stroj byl uveden do plného provozu. Tím dojde ke zvýšení produktivity práce. Název stroje VAKLIS I.

Rok automatizace zahájen.15. leden 2019Firma IZOL94, s.r.o. ve vlastním vývoji a konstrukci uvedla do provozu automatický stroj na termoznačení námi vyráběných manžet. Poloprovozní zkoušky dopadly dle očekávání a stroj byl uveden do plného provozu. Tím dojde ke zvýšení produktivity práce. Název stroje GARBOT II.

Hodně podnikatelských úspěchů v roce 2019.2. leden 2019Firma IZOL94, s.r.o. přeje všem svým váženým zákazníkům i našim dodavatelům hodně pracovních úspěchů v roce 2019. Počínaje 2. lednem 2019 je Vám naše firma plně k dispozici s normálním provozem. Těšíme se na další spolupráci i v roce 2019.

Provoz firmy o Vánocích roku 2018.26. listopad 2018Firma IZOL94, s.r.o. ukončuje svůj provoz včetně expedice dnem 21.12.2018. Výrobní provozy končí se svojí činností dnem 14.12.2018. Informujte se prosím na obchodním oddělení, máte-li požadavky na dodávky koncem roku 2018. Děkujeme a přejeme příjemné prožití Vánočních svátků. Od středy 2.1.2019 je ve firmě plný normální provoz.