Archiv aktualit

Rok automatizace pokračuje.15. březen 2019Firma IZOL94, s.r.o. ve vlastním vývoji a konstrukci uvedla do provozu automatický stroj na výrobu vakuových tvarovek. Stroj je vybaven všemi současnými známými technologickými postupy. Poloprovozní zkoušky dopadly nad očekávání a stroj byl uveden do plného provozu. Tím dojde ke zvýšení produktivity práce. Název stroje VAKLIS I.

Rok automatizace zahájen.15. leden 2019Firma IZOL94, s.r.o. ve vlastním vývoji a konstrukci uvedla do provozu automatický stroj na termoznačení námi vyráběných manžet. Poloprovozní zkoušky dopadly dle očekávání a stroj byl uveden do plného provozu. Tím dojde ke zvýšení produktivity práce. Název stroje GARBOT II.

Hodně podnikatelských úspěchů v roce 2019.2. leden 2019Firma IZOL94, s.r.o. přeje všem svým váženým zákazníkům i našim dodavatelům hodně pracovních úspěchů v roce 2019. Počínaje 2. lednem 2019 je Vám naše firma plně k dispozici s normálním provozem. Těšíme se na další spolupráci i v roce 2019.

Provoz firmy o Vánocích roku 2018.26. listopad 2018Firma IZOL94, s.r.o. ukončuje svůj provoz včetně expedice dnem 21.12.2018. Výrobní provozy končí se svojí činností dnem 14.12.2018. Informujte se prosím na obchodním oddělení, máte-li požadavky na dodávky koncem roku 2018. Děkujeme a přejeme příjemné prožití Vánočních svátků. Od středy 2.1.2019 je ve firmě plný normální provoz.

Firemní ukončení roku 2018.20. listopad 2018Firemní ukončení úspěšného roku 2018 se koná v pátek 7. prosince 2018 ve Sporthotelu Weldis v Dlouhé Vsi. Rocková hudba a tanec se skupinou COVER+, bublinová show a hodně zábavy. Začátek je v 17,00 hod.