Řezání

Vzhledem k tomu, že námi odbytované materiály jsou dodávány od výrobců v rolích o šířce až 5,0 m, uvítali naši zákazníci jejich podélné dělení. Takto nařezaný materiál usnadňuje jeho další zpracování a umožňuje další variabilitu při jeho užití. Jejich požadavky promítla naše firma do konstrukce nových řezacích strojů pro tuto činnost. Dnes jsme schopni uspokojit jejich požadavky na pěti strojích s tolerancemi řezání od ± 0,2 mm do ± 2,0 mm.

Příčné řezání zajišťujeme na novém kombinovaném stroji vyrobeném dle našich požadavků. Stroj je schopen na jednu stranu provádět převíjení fólií z velkonábalů včetně elektronického odměřování délky. Na druhou stranu je schopen provádět odměřování kratších fólií. Samozřejmostí je i zde elektronické odměřování. Zároveň je zde instalována elektrická řezací hlava na konečný řez.