Prostorové tvarovky


CeníkVlnovec - pro vodotěsné opracování a zesílení rohu nebo nároží.

Materiál Barva ø vlnovce×výška
[ mm ]
Balení
[ ks ]
Cena
[ Kč / m² ]
PVC-P fólie homogenní 1,8 mm světle šedá 140×40 10 32,00
tmavě šedá
Z dodaného materiálu - 12,50


Kužel - pro vodotěsné opracování a zesílení koutu nebo zákoutí.

Materiál Barva ø kužele×výška
[ mm ]
Balení
[ ks ]
Cena
[ Kč / m² ]
PVC-P fólie homogenní 1,8 mm světle šedá 80×40 10 32,00
tmavě šedá
Z dodaného materiálu - 12,50


Roh - pro vodotěsné opracování a zesílení rohu.

Materiál Barva Šířka rohu×výška
[ mm ]
Balení
[ ks ]
Cena
[ Kč / m² ]
PVC-P fólie homogenní 1,8 mm světle šedá 140×60 10 32,00
tmavě šedá
Z dodaného materiálu - 12,50


Kout - pro vodotěsné opracování a zesílení koutu.

Materiál Barva šířka koutu×výška
[ mm ]
Balení
[ ks ]
Cena
[ Kč / m² ]
PVC-P fólie homogenní 1,8 mm světle šedá 120×40 10 32,00
tmavě šedá
Z dodaného materiálu - 12,50


Ochrana střešních vpustí
před padajícím listím

Pro
ø vpusti
[ mm ]
Barva Materiál Cena
[ Kč / m² ]
80 - 125 černá PP 65,00


Ochrana střešních vpustí
při užití stabilizačního zásypu kameniva

Pro
ø vpusti
[ mm ]
Barva Materiál Cena
[ Kč / m² ]
80 - 125 černá PP 100,00


Podložka dlažby
pro pokládku pravoúhlé dlažby "na sucho"

Rozměr základny - výška
[ mm ]
Barva Materiál Cena
[ Kč / m² ]
100×100 - 10 černá PA 15,00

Držák hromosvodu
pro drátěné nebo lanové hromosvodové vodiče
ø 10 - 12 mm
montáž pomocí přeplátování hromosvodu

Rozměr základny - výška
[ mm ]
Barva Materiál Cena
[ Kč / m² ]
105×65 - 60 černá PA 16,90